Urimeligt at tvangslukkede virksomheder skal have lønudgifter til hjemsendte medarbejdere

Vicedirektør SMVdanmark , Jakob Brandt

En ny trepartsaftale om lønkompensation giver bl.a. underleverandører til lukkede restauranter mulighed for at hjemsende medarbejdere på lønkompensation. Derudover får restauranter, der holder delvist åbent og fortsat leverer take away, også mulighed for at benytte sig af ordningen.

 Virksomhederne skal dog fortsat betale op til 25 pct. af lønnen for hjemsendte medarbejdere. Og det møder kritik fra SMVdanmark: 

“Jeg er meget glad for, at der er fundet en løsning for de lukkede restauranter og deres underleverandører. Men jeg er ærligt talt rystet over, at de store arbejdsgiverorganisationer gang på gang indgår lønkompensationsaftaler, hvor restriktionsramte virksomheder får betydelige omkostninger ved at benytte ordningerne. At regeringen lukker dele af dansk erhvervsliv ned, burde være et fælles anliggende, og en byrde som alle danskere løfter. Virksomhederne burde derfor ikke have lønudgifter til hjemsendte medarbejdere,” siger Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark, der repræsenterer 18.000 små og mellemstore virksomheder og fortsætter:  

“Endnu engang lander en alt for stor del af regningen hos de små virksomheder. Man skulle have fundet en løsning, hvor medarbejderne blev kompenseret af staten fx via dagpengesystemet, for selvfølgelig er det ikke fair, at virksomheden skal betale løn til medarbejdere, der ikke arbejder,” siger Jakob Brandt. 

Aftalen indebærer samtidig, at virksomhederne ikke kan modtage kompensation for tre dage hen over juleferien, da mange virksomheder normalt har julelukket. Dog møder medarbejderne ikke krav om, at de skal afholde ferie, medmindre de allerede har aftalt at holde fri:   

“Mange medarbejdere holder jo ferie mellem jul og nytår. Med aftalen straffer man reelt virksomheder, der holder julelukket, mens de hjemsendte medarbejdere får tre dages ekstra gratis ferie. Den ferie kan de så bruge på at holde en forlænget vinterferie næste år. Det er helt urimeligt. Som absolut minimum skulle aftalen have indeholdt krav om, at alle hjemsendte medarbejdere skulle afvikle feriedage,” siger Jakob Brandt. 
  
At lønkompensationsordning bliver udvidet til også at omfatte underleverandører møder dog ros:  “Vi vil gerne kvittere for, at underleverandørerne også til restauranter er indtænkt. Under det meste af coronakrisen har man glemt underleverandørerne. Og her skal man huske på, at de ofte er mindst lige så hårdt ramte som dem, de leverer ind til. Så vi er tilfredse med, at mange flere virksomheder nu får mulighed for at gøre brug af lønkompensation, omend ordningen er ufuldstændig,” siger Jakob Brandt. 

Skriv en kommentar