Godt udflytningsudspil styrker erhvervslivet uden for de store byer

Regeringen har offentliggjort deres uddannelsesudspil “Tættere på – flere uddannelser og stærke lokalsamfund”, der blandt andet vil skabe 25 nye uddannelser væk fra de store byer og begrænse optaget i de største byer.  Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder, hvoraf mange ligger uden for de store byer, hilser udspillet velkommen.   ”Jeg deler helt regeringens ambition om at sikre uddannelsesmuligheder i hele landet, og det glæder mig, at regeringen har det fokus. Mange af de små virksomheder ligger i landdistrikterne, og hvis de skal kunne skaffe den fornødne arbejdskraft, så skal der være gode muligheder for at bo, arbejde og uddanne sig i hele landet,” siger han.   Det er dog helt afgørende, hvordan udspillet bliver konkretiseret, blandt andet set i lyset af, at antallet af unge i alderen 20-29 år falder med 85.000 i løbet af de næste 20 år, særligt i landdistrikterne.   ”Jeg kan være bekymret for, at uddannelserne bliver spredt for tyndt ud, når man opretter flere uddannelsespladser i en tid med færre unge. Det har slået fejl i flere af de tilfælde, hvor man har forsøgt at flytte uddannelser ud, og nu kan vi se, at antallet af unge styrtdykker i årene, der kommer. Så denne gang kommer uddannelsesstederne også til at slås om færre og færre potentielle studerende,” siger Jakob Brandt.  Han peger konkret på de gode erfaringer fra designuddannelsen i Kolding som et forbillede.   “’Uddannelserne skal placeres dér, hvor der er et arbejdsmarked, og hvor der kan skabes uddannelsesmiljøer, der er så attraktive, at de kan tiltrække elever. Kolding er et godt eksempel. Her har man placeret en designuddannelse, der tiltrækker studerende fra hele landet. På den måde undgår vi, at de nye uddannelser kannibaliserer på de uddannelser, der allerede i dag findes uden for de store byer, og som i mange tilfælde er med til at forsyne det private arbejdsmarked med kvalificeret arbejdskraft,” siger Jakob Brandt. 

Skriv en kommentar