Mindre virksomheder har sværere ved at betale deres lån

Mindre virksomheder med banklån må i højere grad opgive at betale de rykkere, de modtager fra banken.  Det viser nye tal fra European Banking Authority, som SMVdanmark har analyseret.  I første kvartal 2020 var 4,7 pct. af lånene til virksomheder med under 250 ansatte misligholdt. I første kvartal 2021 var den andel steget til 5,5 pct. For store virksomheder med over 250 ansatte var andelen kun steget lidt, fra 4,3 til 4,5 pct.  Misligholdt vil sige, at renter, gebyr eller afdrag ikke har været betalt i mere end 90 dage, eller at banken vurder det som usandsynligt, at skyldneren kan betale.  Bjarke Roed-Frederiksen, der er chefkonsulent i SMVdanmark, vurderer, at selv om det generelt går godt for mange danske virksomheder, er der stadig en gruppe af virksomheder, som har det svært.  ”Ganske vist er niveauet for misligholdte lån ikke alarmerende højt, men stigningen i misligholdte lån var markant højere for de mindre virksomheder end for de store. Tallene bekræfter, hvad vi allerede havde hørt fra vores medlemmer blandt de små og mellemstore virksomheder, at nogle har været hårdt ramt af corona og stadig kæmper for at komme oven vande,” siger han.  Han henviser til sæsonvirksomhederne inden for især oplevelses- og turismeerhvervet.  ”Når man som virksomhed normalt arbejder meget hårdt og tjener det meste af sine penge i sommerhalvåret ved fx at køre med udenlandske turister, drive et omrejsende tivoli eller sætter scener op til sommerens festivaler, så rammer det benhårdt at næsten alt er lukket i maj, juni, juli og august. De sæsonvirksomheder opbygger normalt økonomisk fedt på kroppen om sommeren, som de kan tære på i de magre vintermåneder. Det er blandt andet dem, der især stadig er udfordrede,” siger Bjarke Roed-Frederiksen.  I kroner og øre havde virksomheder med mindre end 250 ansatte misligholdte lån for godt 16 mia. i 1. kvartal 2021. Reelt er tallet større, da analysen kun omfatter de fire banker, der indrapporterer misligholdte lån til Finanstilsynet, dvs. Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank og Nykredit. 

Skriv en kommentar