Tidligere formand Kurt Mortensen er død

Tømrermester Kurt Mortensen, der i perioden 1991 til 2000 var formand for Gladsaxe Håndværkerforening er død, 83 år gammel.

Kurt Mortensen, der var født i Herfølge og voksede op ved Sorø,  flyttede med sin familie til Gladsaxe. Han startede sit eget firma under Frydensgave i Bagsværd og flyttede senere til Generatorvej 19, hvor han fik i gang  i et firma, der en overgang havde 35 tømrer- og snedkersvende ansat. Kurt Mortensens firma havde mange opgaver for amtet og var med til at bygge Herlev Amtssygehus.I mere end 10 år var han censor ved svendeprøverne som skuemester. Han sad i skolenævnet og Mørkhøj Industriforening. Via den post kom han i 1986 med i Gladsaxe Kommunes Erhvervsråd. Senere kom bestyrelsesposter i Dansk Arbejdsgiverforening i Nordre Birk. Han sad i Håndværkerrådet som repræsentant for amtet. I 1990 blev han opfordret til at tage posten som formand for Gladsaxe Håndværkerforening. Han udbad sig betænkningstid, men ved en ekstraordinær generalforsamling blev han valgt i 1991. På generalforsamlingen i 1999 meddelte han, at han ville stoppe som formand i 2000. Han havde afhændet sin virksomhed og var flyttet fra kommunen, og så gav det ikke mening at fortsætte. Kurt Mortensen blev tildelt foreningens guldnål i 1999.

Kurt Mortensen blev bisat fra Bjæverskov Kirke 28. juni. Gladsaxe Håndværkerforening deltog med foreningens fanebærer Kaj Yttesen.

Æret være hans minde.