Mødekalender 2020:

Julefrokost, bestyrelsen: lørdag den 4. januar 2020
Nytårskur: tirsdag den 7. januar 2020
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 21. januar 2020 kl. 16:30
Medlemsmøde: onsdag den 19. februar 2020 – Oplæg fra SMVdanmark. Desuden afholdes der ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 25. februar 2020 kl. 16:30
Generalforsamling: tirsdag den 17. marts 2020
Medlemsmøde: tirsdag den 21. april 2020
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 28. april 2020
Forårstur: tirsdag den 12. maj 2020
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 26. maj 2020 kl. 16:30
Søborg Natten: juni 2020
Fugleskydning: fredag den 19. juni 2020 – NY DATO
Fødselsdag: søndag den 21. juni 2020
Sommerferie
Medlemsmøde: onsdag den 19. august 2020
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 25. august 2020
Studietur: tirsdag den 15. september 2020
Medlemsmøde: torsdag den 8. oktober 2020
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 20. oktober 2020
Banko: november 2020
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 24. november 2020
Julehygge: torsdag den 3. december 2020
Julefrokost, bestyrelsen: lørdag den 5. december 2020

Mødekalender 2019:

Nytårskur: tirsdag den 8. januar 2019 kl. 19:00
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 22. januar 2019 kl. 16:30
Medlemsmøde: tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19:00
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 19. februar 2019 kl. 16:30
Generalforsamling: tirsdag den 12. marts 2019
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 19. marts 2019
Medlemsmøde: tirsdag den 9. april 2019 om hvilke regler der er for Gladsaxe Kommunes udbud af bygge- og vedligeholdelsesopgaver.
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 30. april 2019
Forårstur: tirsdag den 7. maj 2019: Rundvisning i Royal Arena fra kl. 16:00 til kl. 17:30. Herefter afsluttes turen på Restaurant BARK i Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers ca. 150m fra Royal Arena. Vi mødes på parkeringspladsen bag Gladsaxe Håndværkerforening kl. 14.45. Bussen kører kl. 15.00 og vi bliver kørt tilbage til Gladsaxe Håndværkerforening efter middagen.
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 21. maj 2019
Søborg Natten: juni 2019
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 11. juni 2019
Fugleskydning: fredag den 14. juni 2019 – NY DATO
Fødselsdag: søndag den 16. juni 2019 – Æreshåndværkerprisen 2018 uddeles til Ole Ritter.
Sommerferie
Medlemsmøde: tirsdag den 20. august 2019
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 27. august 2019
Studietur: tirsdag den 10 september 2019 – UDSKUDT
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 24. september 2019
Medlemsmøde: tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 17:00 – NY DATO
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 22. oktober 2019
Studietur: tirsdag den 6. november 2019 – Besøger Gladsaxe Sportscenter og
dagen byder på lidt oplevelser indenfor sportens verden.
Banko: november 2019 – AFLYST
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 19. november 2019
Julehygge: tirsdag den 3. december 2019 – Afholdes fra kl 16 til kl 18. Partner må medtages. Alle fremmødte får en lille julegave, desuden trækkes der lod om tre store præmier.

Mødekalender 2018:

Nytårskur: tirsdag den 9. januar 2018
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 23. januar 2018
Fyraftensmøde: tirsdag den 30. januar – Chefkonsulent Anne Stougaard fra Gladsaxe Kommune
Medlemsmøde: tirsdag den 6. februar 2018- Dansk Håndværk
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 20. februar 2018
Generalforsamling: tirsdag den 13. marts 2018
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 20. marts 2018
Medlemsmøde: tirsdag den 3. april 2018
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 24. april 2018
Forårstur: tirsdag den 8. maj 2018 – Dansk Avistryk
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 22. maj 2018
Søborg Natten: lørdag den 1. juni 2018 – Bod ved smedejernslågen
Fugleskydning: fredag den 8. juni 2018
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 12. juni 2018
Fødselsdag: søndag den 24. juni 2018
Sommerferie
Medlemsmøde: tirsdag den 21. august 2018
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 28. august 2018
Studietur. tirsdag den 11. september 2018
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 25. september 2018
Medlemsmøde: tirsdag den 9. oktober 2018
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 23. oktober 2018
Banko: søndag den 18. november 2018 – NY DATO
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 20. november 2018
Julefrokost, bestyrelsen: lørdag den 8. december 2018
Julehygge: tirsdag den 11. december 2018