Et nyt årti i klimaets og de sociale vilkårs tegn

Niels Techen

Med nytåret tog vi hul på et nyt årti, hvor ikke mindst de små og mellemstore virksomheder bliver afgørende for, at vi kan nå regeringens klimamål i det nye årti, som vi netop har taget hul på.

Det skriver Niels Techen, formand for SMVdanmark i sin nytårshilsen.

 For SMVdanmark bliver 2020 et år med fokus på at afskaffe urimeligt lange betalingsfrister og få indført fair sociale vilkår for selvstændige.

 2019 bragte overskrifter om økonomisk opbremsning, øget offentligt forbrug og forringede forhold for erhvervslivet. Det har haft indflydelse på SMV’ernes ellers meget positive syn på dansk økonomis fremtid. Optimismen er nedadgående, men SMV’ernes tiltro til fremtiden er stadig høj, og ikke mindst har virksomhederne tiltro til deres egen formåen.

Farvel til et ellers fint 2019

Der er da også masser af ting at glæde sig over ved året, der gik. I begyndelsen af 2019 høstede vi frugterne af et mangeårigt arbejde for et mere SMV-venligt erhvervsfremmesystem. Væksthusene blev til erhvervshuse, der fremover skal være til rådighed for alle virksomheder – ikke kun vækstvirksomheder. Samtidig blev reparationsgrænsen på biler sat op til 70 pct., så flere biler i 2019 kunne repareres i stedet for at blive skrottet. I år sættes den op til 75 pct. Endnu bedre for klima og miljø, for arbejdspladser og lærepladser i autobranchen.

SMV’ernes udfordringer med at skaffe finansiering tog vi selv fat om. I maj lancerede vi den alternative låneplatform SMVerhvervslån.dk, hvor SMV’er på fordelagtige vilkår kan låne penge af andre SMV’er og privatpersoner, der som udlånere kan opnå en forrentning af deres penge i stedet for at have dem stående til negative renter i banken.

Regeringen lyttede til kritik

Den nye regering ville med sit finanslovsforslag forøge arveafgiften ved generationsskifte til 15 pct. og forlænge den arbejdsgiverbetalte sygeperiode fra 30 til 40 dage. Samtidig pressede regeringens støttepartier på for en afskaffelse af BoligJobordningen.

SMVdanmark holdt fast i BoligJobordningens positive effekter på den grønne omstilling og sort arbejde, kritiserede den forhøjede arveafgift og dokumenterede det tåbelige i, at virksomhederne skulle betale mere for syge medarbejdere.

Regeringen lyttede til en del af kritikken: Forlængelsen af de arbejdsgiverbetalte sygedage blev droppet, BoligJobordningen blev bevaret, men arveafgiften blev desværre forhøjet. Den vil vi fortsat arbejde for at komme til livs.

Imens glæder vi os over, at besparelserne på erhvervsuddannelserne nu er fjernet, og at der faktisk tilføres flere midler, så vi kan sikre gode og mere attraktive erhvervsuddannelser og få flere unge til at vælge den faglærte vej, skriver Niels Techen.

Opdel nu de udbud

Efter gode år med opdeling af offentlige udbud i fagentrepriser ser vi igen en tendens til større udbud. I 2020 vil vi fortsætte kampen for at få de offentlige udbydere til at forstå, at det skader deres eget skattegrundlag og den lokale erhvervsudvikling at gøre udbud større, fordi det udelukker små, lokale aktører fra at byde ind på opgaverne. 

Skriv en kommentar