Ordinær generalforsamling

Gladsaxe Håndværkerforening holder generalforsamling 17. marts klokken  17.30 i foreningens lokaler på Søborg Hovedgade 79

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af dagsorden.

4. Formandens beretning.

5. Kassereren fremlægger samlet regnskab.

Regnskab eftersendes i god tid inden generalforsamlingen.

6. Indkommende forslag.

Forslag til behandling skal modtages senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Punkt 7og8 er modtaget.

7. Fastsættelse af kontingent for år 2021.Bestyrelsen foreslår at kontingentet er uændret for både aktive medlemmer (kr. 1.400), ikke aktive medlemmer (kr. 450) og æresmedlemmer (kr. 0).

8. Kontingentfrihed for år 2021: Bestyrelsen foreslår at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen er kontingentfri.

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen og tillidshverv.

A. Følgende er på valg til bestyrelsen (vælges for 2 år):Søren Muldgaarder på valg.

Steen Andersener på valg. Arne B. Larsener på valg.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer (ikke på valg): Johnni Regnarsson, Jørgen Franck, Peter Pretzmann og Ebbe Skovsgaard

.B. Valg af bestyrelsessuppleant (vælges for 2 år):1. suppleant vælges ulige år: Peter Klindt Jørgensener ikke på valg.

2. suppleant vælges lige år: Kim Fischer er på valg

.C. Valg af revisor:Valg af statsaut. eller registreret revisor.

.D Valg til fanebærer: Fanebærer (Nuværende: Kaj Yttesen)Fanebærer (Nuværende: Arne B. Larsen)

10. Eventuelt.

Skriv en kommentar