Nekrolog

Forhenværende tapetserer og – sadelmager Bent Eriksen født 1940 er gået bort. Gladsaxe Håndværkerforening  har mistet et af sine ældste medlemmer.

Bent Eriksen blev meldt ind i foreningen i 1972 og deltog til det sidste i foreningens møder.

Bent Eriksen startede en lille enmandsforretning som gardinmontør på adressen Alsikemarken 1 i Buddinge i 1970’erne, i en branche med mange store velfungerende gardinforretninger i Gladsaxe Kommune.

Bent Eriksen skabte med sin energi og sit engagement i det lokale forretnings -og foreningsmiljø hurtigt en plads for sin hurtigt voksende gardinforretning.

Efter nogle år rykkede han til Søborg Torv 5 og drev forretningen videre. Han gik aktivt ind i foreningslivet,  meldte sig ind i Handelsforeningen for Søborg og Omegn og i 1972 i Gladsaxe Håndværkerforening, hvor han blev suppleant til bestyrelsen.

På generalforsamlingen i november 1977 overtog han posten som kasserer i bestyrelsen.

Bent Eriksen blev i samme periode valgt ind i Handelsforeningens bestyrelse. I den periode arbejdede de to gamle foreninger Handel og Håndværk,

tæt sammen. Mange medlemmer var med begge steder. Bent Eriksen spillede en vigtig rolle i løsningen af de mange problemer de to foreninger stod overfor omkring

den nye lærlingeuddannelse: – skulle det være E.F.G. eller mesterlære. De store ombygningsplaner omkring Søborg Hovedgade, Vandledningsvejen  og udløbet i Buddinge Torv.

Samme år kom Bent Eriksen med i Lion’s klubben Søborg.

Det politiske liv lokkede også. Bent Eriksen opstillede blandt andet for de konservative til kommunevalg i Gladsaxe.

I 1980 kom Bent Eriksen med i gruppen af bestyrelsesmedlemmer fra de handlende og håndværkerne, da Gladsaxe Kommune  nedsatte paragraf  6 studiekredsene

om de vigtige emner: Den nye Tekniske Skole  på kommunens grund på Turbinevej og oprettelsen af en Handelsskole i Gladsaxe.

Bent Eriksen lukkede forretningen på Søborg Torv 5 for at kunne koncentrerer sig om sine store kundekreds, som blandt andet omfattede HT og Folketinget, hvor han  forsynede ministerkontorerne med nye gardiner, når en ny minister tog over. Han stoppede som aktiv erhvervsmand i 2005 og gik på en velforberedt pension. Som foreningsmand fortsatte han med at komme til møder.

Indtil udgangen af 2019 deltog han i alle Håndværkerforeningens  arrangementer.

Bent Eriksen var et medlem vi kommer til at savne i foreningen.

Ære være hans minde.

Jørgen Olsen

Skriv en kommentar