Aftale med KL og regioner er godt nyt for den lokale beskæftigelse

Vicedirektør i SMVdanmark, Jakob Brandt, er begejstret for dagens aftale mellem KL, Danske Regioner og regeringen, der blandt andet suspenderer anlægsloftet i 2020. Foto: Ulrik Jantzen/BüroJantzen

Det kommer til at få stor positiv betydning ude i de lokale håndværksvirksomheder, at kommunerne og regioner nu sættes fri af anlægsloftet i 2020. Det siger vicedirektør i SMVdanmark, Jakob Brandt, der håber at kommuner og regioner hurtigst muligt får sat gang i de mange projekter, der måtte ligge i de kommunale skuffer og vente på dagslys.

”Dagens aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner er et godt og vigtigt tiltag, for at holde hånden under de lokale håndværksmestre og således sikre, at de også i fremtiden kan tilbyde sit lokalområde vækst, arbejds- og lærepladser,” siger Jakob Brandt.

Med aftalen kan kommunerne fremrykke investeringer for op til 2,5 mia. kr. svarende til ca. 2.500 jobs i år. Det gælder ikke mindst investeringer i energiforbedringer, men også i nedslidte skoler og andre kommunale bygninger. For regionerne gælder det, at de kan fremrykke planlagte projekter, som erstatning for projekter de nu må aflyse.

”Det er oplagt, at de renoveringer, der alligevel skal udføres indenfor en årrække, kan fremrykkes. Det giver mening, når nu skoler og andre bygninger alligevel står tomme, at man på den måde holder hjulene i gang og sikrer beskæftigelsen ikke mindst hos små lokale håndværksvirksomheder,” siger Jakob Brandt, der også kvitterer for, at mange kommuner og KL allerede i sidste uge meldte, at de ville fremrykke betalinger til deres leverandører og i nogle tilfælde forudbetale for varer og ydelser.

Husk de lokale virksomheder

Jakob Brandt opfordrer til, at kommuner og regioner har fokus på at benytte sig af de lokale og regionale virksomheder. 

”Ikke mindst giver det vel mening, at håndværkerne i forhold til smittespredning ikke skal køre fra den ene landsdel til anden for at løse en opgave, men med tanke på de små virksomheder, der er grundlaget for væksten lokalt, er det vigtigt, når opgaverne sendes ud, at kommunerne i det omfang de kan tildeler opgaverne til dem,” siger Jakob Brandt.

”På den måde kan penge brugt nu spare kommunerne for store udgifter på de lokale jobcentre.”

Forbrugere og private virksomheder kan også hjælpe

SMVdanmark opfordrer alle private forbrugere, som store virksomheder til også at holde hånden under deres lokale virksomheder.

“Nu hvor mange kontorer og private virksomheder alligevel står tomme, så brug muligheden til at få malet, isoleret eller skiftet vinduer. På den måde kan vi som samfund allesammen bidrage til at holde hjulene i gang på en meningsfuld måde,” siger Jakob Brandt. 

For at stimulere den private efterspørgsel opfordrer SMVdanmark, regeringen til at skrue op for håndværkerfradraget i 2020.

”Det kan få de private forbrugere til at sætte gang i energirenoveringer af deres boliger og holde hånden under flere virksomheder, arbejds- og lærepladser, samtidig med at vi kommer nærmere at få indfriet vores klimaambitioner,” siger Jakob Brandt.

Skriv en kommentar