Få hjælp til tabt omsætning

Virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte kan

få midlertidig kompensation for tabt omsætning som

følge af coronavirus/covid-19.

Ordningen er målrettet virksomhedsejere. Ordningen kræver, at den

selvstændige ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i

virksomheden.

Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020

Ansøgning om kompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret

Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet

Det forventes, at der åbnes for ansøgninger onsdag 1.april 2020

Ansøgninger modtages ikke, før ordningen åbnes.

Ordningen gælder for mindre virksomheder, hvor der maksimalt er 10

fuldtidsansatte.

 Virksomhedsformen er ikke afgørende. For at være omfattet af ordningen, skal omsætningen mindst udgøre 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned. Det er et krav, at coronavirus/covid-19 har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %.

Vær opmærksom på, at kompensationen skal tilbagebetales, hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

 En person (selvstændig/virksomhedsejer) kan maksimalt kompenseres én gang via denne ordning. Ejer man flere virksomheder, kan man ikke kompenseres for hvert enkelt ejerforhold.

Man skal minimum eje 25 % af en virksomhed for at kunne modtage kompensation.

Fire ejere, der hver ejer 25 %, vil maksimalt kunne modtage 23.000 kr. pr. måned  pr. ejer.

Kompensationen vil udgøre 75 % af din virksomheds gennemsnitlige månedlige tab i omsætning.

Erhvervsstyrelsen udarbejder en ansøgningsvejledning, hvor der bl.a. vil fremgå  retningslinjer for, hvordan dit forventede omsætningstab skal beregnes.

Kompensationen til virksomhedsejeren kan dog maksimalt være 23.000 kr. pr. måned og dermed i alt knap 70.000 kr. i en periode på tre måneder.

Hvis du som selvstændig har ansatte, kan du samtidig modtage lønkompensation til eventuelle ansatte, der ellers står til at blive fyret.

Du kan dog ikke få kompensation fra ordningen, hvis du også får kompensation fra andre ordninger til dækning af de samme udgifter. Dvs. at der kan søges lønkompensation for de ansatte, og virksomhedsejere kan søge denne kompensationsordning til sig selv.

For at modtage kompensation skal du begrunde, at omsætningstabet er en konsekvens af coronavirus/covid-19.

Derudover skal indmeldelsen af et forventet omsætningstab understøttes af tro- og love-erklæringer.

Skriv en kommentar