Juraen skal være på plads

Vores medlem advokat Philip Palmer Jørgensen gør også opmærksom på, at såfremt en utilsigtet situation måtte opstå i forbindelse med Coronakrisen så er det vigtigt, at det retslige grundlag er i orden. Det kan være planer for virksomhedsoverdragelser, om eksisterende samejeaftaler i form af interessentskabskontrakt eller aktionær/anpartshaveroverenskomster indeholder de nødvendige bestemmelser såfremt en utilsigtet situation måtte opstå, og om der er taget højde for privatretlige dispositioner, som sikres bedst i form af testamenteretlige bestemmelser.
Siden Coronakrisen startede, har Gladsaxe Kommune bestræbt sig på at holde gang i og fremrykke byggeopgaver, som for hovedpartens vedkommende vil kunne udføres af små og mellemstore virksomheder. Send en mail til ejendomme@gladsaxe.dk med information om hvilken type og størrelse af opgaver firmaet ønsker at levere. Opgaver, der udbydes som hovedentreprise, annonceres med entreprenørliste på Gladsaxe Kommunes hjemmeside. Interesserede firmaer kan dermed søge at komme i betragtning som underentreprenører hos de indbudte entreprenører. 

Skriv en kommentar