En god aftale for dansk erhvervsliv

SMVdanmark tager overordnet godt imod den sommerhjælpepakke til erhvervslivet, som regeringen og Folketingets partier er kommet på plads med i søndags.

¨Der er ros til politikerne for at forlænge ordningen for selvstændiges tabte omsætning, adgangen til dagpengesystemet og for at dækningen for faste omkostninger er hævet og inddelt i flere og mindre trin. Det samme gælder eksportpakken og udbetalingen af feriepenge, der netop kan sætte gang i forbruget og skabe forudsætningerne for udfasningen af hjælpepakkerne.

”Samlet set er det en god aftale, som vil hjælpe de fleste virksomheder gennem sommeren og sikre omsætning fra efteråret,” konstaterer Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark.

“Det er godt, at man har forlænget kompensationen for selvstændige til 8. august og længere for særlige grupper af erhvervsdrivende. Det er også godt, at man har givet dem adgang til dagpengesystemet, men man skal bare være opmærksom på, at adgangen til dagpengesystemet begrænses af, at man skal lukke sin virksomhed helt ned og sælge alle aktiver – og det kan tage længere tid, end man forventer. Derfor virker løsningen reelt ikke for de selvstændige, ikke mindst for dem der gerne vil drive virksomheden videre efter krisen,” siger Jakob Brandt.

“Kigger vi på dækningen for faste omkostninger, så er det rigtig positivt, at dækningen er hævet og med flere intervaller. Det understøtter, at virksomheder skaffer sig så meget omsætning som muligt, da de ikke bliver straffet med markante og uforholdsmæssigt store nedgange i hjælpen, som hidtil.”
“Desværre bliver de sæsonafhængige virksomheder igen forbigået. Det gælder turismeerhvervene og de små underleverandører til sommerens events, hvor hjælpen ikke strækker sig langt nok. De skal stadig selv finansiere deres overlevelse i det meste af et år, før de igen kan se en indtjening – og det synes vi ikke er godt nok. De ender med at gå nedenom og hjem.”

“Det er rigtig godt, at regeringen og partierne bag aftalen også kigger udover landets grænser og har afsat 500 mio. kr. ekstra til eksporten. Sammen med de 3 mia. kr. til en genstartsfond i Vækstfonden får vi to stærke kort på hånden i forhold til at bringe eksportvirksomheder, startups og scaleups tilbage i vækstsporet – og det får vi brug,” siger han.

Sidst men ikke mindst er Jakob Brandt begejstret for at udbetalingen af de indefrosne feriepenge er blevet til noget:
”Vi stod ret alene med netop den ide, da vi præsenterede den midt i marts. Nu er det besluttet. Og det er fordi, at det er en god og billig måde for staten at sætte gang i hjulene igen. Det håber vi, at danskerne vil være med til ved at bruge pengene over sommeren,” siger Jakob Brandt.

Skriv en kommentar