SMVdanmark: Regeringens Aalborg Portland – aftale tørre regningen af på de mindre virksomheder

Aalborg Portland har nu fået lov at nøjes med at reducere sin CO2-udledning i 2030 med 30 pct., selv om Danmarks mål er 70 pct. Reelt betyder det, at de mindre virksomheder kommer til at betale mere, når Aalborg Portland slipper billigere. ”Særbehandling for de store virksomheder på de smås bekostning,” siger SMVdanmark om aftalen.

Mia Amalie Holstein
Der mangler ikke rosende ord fra regeringen og de store erhvervsorganisationer, når de skal beskrive dagens aftale om, at cementvirksomheden Aalborg Portland – Danmarks største CO2-udleder – vil reducere sin CO2-udledning med 660.000 tons frem mod 2030. Men aftalen er særbehandling af Aalborg Portland, og at virksomheden slipper for at reducere sine CO2-udledninger i samme omfang som andre, gør at alle andre skal reducere tilsvarende mere, mener Mia Amalie Holstein, cheføkonom i SMVdanmark. ”Med denne aftale skal landets største udleder af CO2 kun reducere med 30 pct., mens resten af samfundet nu skal reducere mere end 70 pct. for at modsvare den rabat, Aalborg Portland har fået. Aalborg Portland bliver reddet, men det kommer til at gå ud over konkurrenceevne og arbejdspladser andre steder i samfundet,” siger hun og forsætter: ”Aalborg Portland står sammen med landbruget for op imod 60 pct. af CO2-udledningen i 2030. Når man giver store virksomheder lov til at slippe billigere, ender regningen på 26 mia. kr. for det første med at blive større, end den ellers ville, og for det andet ender regningen hos alle andre i samfundet. Forbrugerne og de mindre virksomheder må derfor til lommerne. Det er ikke rimeligt,” siger hun. SMVdanmark er bekymrede for, at man som stor virksomhed kan opnå særaftaler hos regeringen. De samme muligheder har de små og mellemstore virksomheder ikke. ”Hvis vi skal nå i mål som samfund, er det et sundt etisk princip, at det er forureneren, der betaler for den skadevirkning, vedkommende selv har på samfundet. Regningen skal ikke skubbes over på alle dem, som ikke har lige så let ved at få regeringen i tale,” siger Mia Amalie Holstein.

Skriv en kommentar