To nye i bestyrelsen

Kasserer Sten Andersen ønskede ikke at genopstille, og bestyrelsesmedlem Peter Pretzmann ønskede at trække sig fra bestyrelsen, selv om han ikke var på valg.

Så der skulle vælges to nye medlemmer til bestyrelsen ved generalforsamlingen 29. september.

Peter Hermod fra Agenda Travel blev valgt ind som afløser for Sten Andersen. Elin Steppat Hausle fra VI2Sammen  afløser Peter Pretzmann.

Den nye bestyrelse har derefter konstitueret sig: Søren Muldgaard fortsætter som formand, men han vil gerne fratræde på den post i 2021 og derefter fortsætte i bestyrelsen. Johnni Regnarsson er næstformand. Elin Steppat Hausle er ny kasserer. Jørgen Franck er sekretær. Peter Hermod er nøgleansvarlig, Ebbe Skovsgaard er repræsentant i Erhvervsrådet, mens Arne B. Larsen er menigt bestyrelsesmedlem. Peter Klindt Jørgensen er 1. suppleant, mens det nye medlem Niels Vergmann afløser Kim Fischer, der ikke ønskede at fortsætte.

Der var 27 fremmødte medlemmer ved generalforsamlingen. Formand Søren Muldgaard kunne fortælle om et år, der i den grad havde coronakrisen som en bremsekoldt. Meget har måttet aflyses, men der er håb om, at det vil lykkes at få udnævnt årets æreshåndværker inden årsskiftet.

Fire medlemmer havde op til generalforsamlingen afleveret fuldmagter, fordi de ønskede at foreningen skulle melde sig ud af SMVdanmark – små og mellemstore virksomheder. En afstemning ved håndsoprækning viste dog et markant flertal for at fortsætte.

Den nye bestyrelse: Formand Søren Muldgaard er flankeret af de to nye bestyrelsesmedlemmer: Peter Hermod fra Agenda Travel og Elin Steppat Hausle fra Vi2Sammen. Foto: Bent Raspe-Pedersen.

Skriv en kommentar