Sven Togsverd er død

Gladsaxe Håndværkerforening mistede natten til torsdag et af sine medlemmer, da Sven Togsverd, direktør for Dansk Avistryk, pludseligt gik bort 73 år gammel.

 Hans forældre Fritz og Ragna Togsverd-Hansen ejede Glostrup Bogtryk, og for 49 år siden startede historien om Dansk Avistryk, der skulle blive Sven Togsverds livsværk. Han startede trykkeriet sammen med fire andre medarbejdere på Glostrup Bogtryk, der hver skød 36.500 kroner i virksomheden, der senere skulle blive Danmarks største trykkeri og få Sven Togsverd som eneejer.

Sven Togsverd stod for store fornyelser  i en ellers traditionsbunden branche, hvilket han blev respekteret for i trykbranchen i hele Europa, hvorfra folk kom til Glostrup for at hente inspiration.

Fra Dansk Avistryk bredte Sven Togsverds engagement sig langt ud over, hvad man normalt forbinder med at drive trykkeri. Blandt andet ejede han på et tidspunkt to fly, der fløj fra Roskilde Lufthavn til Tyskland for at hente materiale, der skulle trykkes.

Sven Togsverd var tredje generation af ejere af Folkebladet for Glostrup Brøndby og Vallensbæk. Han drev efter sine forældre Folkebladet videre som delvis ejer, ligesom han var involveret i Rødovre Lokalnyt, Ballerup Bladet, Brønshøj-Husum Avis og Gladsaxe Bladet, der nu holder til i Håndværkerforenings bygning.

Fire af disse blade ledes af Sven Togsverds enke, Mette Hviid Togsverd.

 Da muligheden bød sig, blev han også medejer af Fagbladsgruppen, i dag FBG Medier.

Som chef var Sven Togsverd et favnende og et farverigt menneske. For hans medarbejdere var der ikke langt til chefen, der for eksempel deltog i firmaets bowling-turneringer på lige fod med alle andre medarbejdere. Han skabte god stemning på arbejdspladsen og var en inspiration for medarbejderne. Han var hurtig i replikken og i handling, og han var  hurtig og dygtig til at gennemskue tal og regnskaber.

Sven Togsverd blev født 12. juli 1947 på Frederiksberg. Privat var Sven Togsverd glad for at opleve ting, uanset om det var en tur i biografen eller operaen. Selvom dåbsattesten sagde noget andet, var Sven Togsverd til det sidste et ungdommeligt og livsglad menneske. Dansk Avistryks lokaler på Sydvestvej i Glostrup bærer også tydeligt præg af Sven Togsverds store passion for kunst, hvor der både er masser af malerier og skulpturer udstillet. Han var glad for at rejse og at spille bridge. For sin familie var han den hyggelige legeonkel, der kunne pjatte med børnene.

Sven efterlader sig ud over sin kone Mette Hviid Togsverd også sin søn Mads Crone Togsverd og dennes familie.

Skriv en kommentar