Private går glip af opgaver for 178 mia. i kommunerne

Hvem skal stå for at klippe hækken i parken, gøre rent på rådhuset eller vedligeholde hjemmeplejens biler? Om det skal være kommunen selv, eller om den slags opgaver skal overlades til private virksomheder, er der stor uenighed om på de danske rådhuse.

 I fx Gribskov er det knap 44 pct. af opgaverne, der ordnes af private, mens det på Samsø kun er 18 pct.

 I gennemsnit er det 26 pct. af de kommunale opgaver, der varetages af private virksomheder.

Det viser en analyse fra SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder.

Og det er ikke lige meget, hvor mange opgaver kommunerne får løst hos private, mener Mia Amalie Holstein, cheføkonom og politisk chef i SMVdanmark.

“Der er store gevinster ved at inddrage de lokale virksomheder. Hvis en kommunal virksomhed år efter år vænner sig til, at ingen udfordrer dem, og de ingen konkurrence får, så forsvinder al tilskyndelse til at udvikle sig og blive bedre og mere effektive. På det private marked er der derimod hele tiden behov for, at man er så konkurrencedygtig som mulig, ellers bliver man overhalet af andre. Derfor er det fornuftigt, at kommunerne i langt højere grad end i dag overvejer, om opgaverne ikke ligger bedst hos de lokale, private virksomheder,” siger hun.

Analysen tager højde for, at ikke alle kommunale opgaver kan udliciteres. Analysen omfatter kun de opgaver, som Indenrigsministeriet har vurderet kan udføres af private.

Den store forskel fra kommune til kommune, når det gælder hvor stor en del af opgaverne, der bliver udliciteret, indikerer ifølge Mia Amalie Holstein, at der ikke er faktuelle barrierer for udlicitering, men at det i høj grad afhænger af politisk vilje.

“Det vil være ærgerligt, hvis politisk modvilje ud fra ideologiske hensyn står i vejen for, at private virksomheder kan være med til at sikre kommunens borgere billigere og bedre service. De kommuner, der tilsyneladende er tilbageholdende og kun udliciterer i ringe grad, bør lære af de gode erfaringer, som andre kommuner har,” siger hun. Selv hvis ambitionsniveauet i kommunerne ikke rækker til, at samtlige opgaver udliciteres, vil et niveau, der svarer til de 25 kommuner i Danmark, der udliciterer mest, sende opgaver for 14 mia. kr. ud i de private virksomheder, viser analysen.

Skriv en kommentar