Finansloven skuffer og løser ikke erhvervslivets største problem

”Finansloven rummer intet, der kan styrke dansk erhvervsliv til tiden, der kommer,” siger Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder.  Han er skuffet over, at den intet indeholder om mangel på arbejdskraft, og at en del af BoligJob-ordningen forsvinder.  “Vores største samfundsøkonomiske problem er manglen på arbejdskraft, og her er der ingen hjælp at hente i finansloven. Desuden bliver håndværkerdelen i BoligJob-ordningen aflivet, hvilket vil gå stærkt ud over fx energiforbedringen af danske boliger, hvilket er direkte kontraproduktivt for den grønne omstilling. Det er rigtigt ærgerligt i en finanslov, der ellers bryster sig af at være grøn. Nu bliver det langt mindre rentabelt fx at udskifte gamle vinduer, og det sorte arbejde vil også stige,” siger Jakob Brandt.   Han savner i høj grad mindre fokus på styring af konjunkturer og mere fokus på de strukturelle ting, der påvirker dansk erhvervsliv.  ”Der er intet om bedre rammer for at drive virksomhed, ingen tiltag for mindre bureaukrati, ingen indsats for at skaffe flere hænder og intet for at øge iværksætteriet. Det er en stor mangel ved finansloven,” siger Jakob Brandt.    Regeringen har ved flere lejligheder talt for, at vi skal løse udfordringen med mangel på faglærte, men det forsømmer man også at håndtere i denne finanslov.   “Der mangler det løft af erhvervsuddannelserne, som er efterlyst fra flere sider. Hvis vi skal have flere til at blive faglærte, er det afgørende, at erhvervsskolerne har ressourcerne til at levere uddannelse af en ordentlig kvalitet herunder udstyr og teknologi, der svarer til det eleverne skal arbejde med ude i virksomhederne samt tilstrækkeligt med lærerkræfter,” siger Jakob Brandt.  Han glæder sig dog over, at der er en nødvendig og fornuftig redningsplanke til FGU-institutionerne, der kan være med til at mindske antallet af unge uden uddannelse og job.    Det er også glædeligt, at aftalepartierne er blevet enige om at afsætte 119,8 mio. kr. i alt i perioden 2022-2025 til puljen SMV: Digital, mener Jakob Brandt.  “Det er en meget populær pulje, og der ligger et kæmpe potentiale i at øge digitaliseringsgraden i de danske SMV’er. Derudover er det positivt, at der afsættes midler til arbejdet med at åbne for offentlige data til gavn for virksomhederne. Den digitale omstilling er i høj grad datadrevet, og frigørelse af data er afgørende for at skabe nye og innovative produkter og arbejdsgange,” siger han.    SMVdanmark så gerne en ensartet CO2-afgift med ens regler for alle annonceret så hurtigt som muligt.  ”Det er glædeligt, at det i finanslovsaftalen slås fast, at en ensartet CO2-afgift er hovedmotoren til at nå 70%-målsætningen. Men der er behov for at komme handling bag ordene. En afgift er den mest omkostningseffektive måde at nå målet på, og ’forureneren betaler’-princippet er et sundt princip. Derudover er betaling af en afgift mindre administrativt bøvlet end hvis hver enkelt virksomhed (lille som stor) selv skal holde styr på og dokumentere sine udledninger i hele værdikæden”, siger Jakob Brandt. 

Skriv en kommentar