Stille generalforsamling

Torkild Hansen afløser Peter Klindt Jørgensen som 1. suppleant. Ellers ser bestyrelsen ud som i det foregående år. Formand Søren Muldgaard og Peter Hermod og Arne B. Larsen, der alle var på valg, blev genvalgt med akklamation

Den ordinære generalforsamling 23. marts med 32 deltagere i foreningens lokale på Søborg Hovedgade blev en stille affære – præget af coronapandemien de foregående år.

Formand Søren Muldgaards beretning var overstået i løbet af syv minutter. Næsten alle planlagte begivenheder var blevet ofre for pandemien, men der havde dog været enkelte ting, der kunne gennemføres i det ønskede omfang. Der var stort fremmøde til James Bond-filmen i Bibliografen, hvor mange mødte frem i det store skrud.

Da valgene var overstået, holdt bestyrelsen et kort møde og kunne så fortælle, at Søren Muldgaard fortsætter som formand, Johnni Regnarsson er næstformand, Elin Steppat Haasle er kasserer, Jørgen Franck er sekretær, Ebbe Skovsgaard er foreningens repræsentant i Erhvervsrådet, Peter Hermod er nøgleansvarlig, mens Arne B: Larsen er menigt medlem. Ud over Torkild Hansen som 1. suppleant er Niels Vergman