Dødsfald

Smedemester Jørgen Ellemann Andersen døde i den forgangne uge.

Jørgen Ellemann Andersen blev født 17. maj 1935 og fik et langt og spændende liv.

Som ung smedemester meldte Jørgen sig i 1968 ind i Gladsaxe Kommunes Håndværkerforening, som foreningen hed dengang.

Ved Jørgen Ellemann Andersens død må vi sige farvel til vores forenings ældste medlem efter 54 aktive år.  Tiden går videre og nu overtager tidligere formand Erling Röder titlen som ældste med 44 års medlemskab.

Vi husker især Jørgen Ellemann Andersen for hans indsats ved utallige fugleskydninger, hvor han med sikker hånd har sørgede for sikkerheden, ladede geværerne og afleverede dem skydeklar, så medlemmerne bare skulle tage sigte og trykke af.

Selv blev Jørgen Ellemann Andersen fuglekonge i Gladsaxe Håndværkerforening to gange. Første gang i 1975 og igen i 2001. Han var med sidste år, men nåede ikke foreningens fugleskydning nr. 75. Den første fandt sted i 1947 med senere æresmedlem Jacob Holm som første fuglekonge.

Jeg har kun kendt Jørgen Ellemann Andersen i en halv snes år i foreningen.

Ældre medlemmer har fortalt mig, at når Jørgen blev fuglekonge som den første i vores historie to gange, så havde det sin helt specielle årsag.

Især i 2001 var vi ikke ret mange håndværkere der deltog, men da Fugleskydningen var åben også for venner, havde foreningen i mange år stor glæde af Hans Weibels fodboldhold fra drengeårene i Bagsværd Idrætsforening og senere i AB.

Gæster kunne ikke blive fuglekonger. Derfor stod foreningen i 2001 i den situation at medlemmerne der deltog, alle tidligere havde være indehaver af titlen.

Beviset var lige ved hånden – det sad jo på de to æresbånd med de mange sølvplader.

Så foreningen måtte begynde forfra, og da Jørgens Ellemann Andersen var den ældste af de tilstedeværende fuglekonger i 1975, fik han en ny regeringsperiode.

Det er kun sket to gange i foreningens historie. Det gentog sig i 2004. Her måtte murermester Poul Hansen overtage kongeværdigheden for 2. gang.

Ældre medlemmer fortæller også, at det er mere end 40 år siden Jørgen Ellemann Andersen påtog sig rollen som lader og som manden bag sikkerheden ved de mange efterfølgende fugleskydninger.

Ved fugleskydningen i 1982 ved vi helt bestemt,  at Jørgen Ellemann Andersen stod bag. Det gjorde han godt, for i foreningens billedhistorie har vi et nærfoto, hvor et medlem, med cigaren i mundvigen (redaktør Jørgen Olsen), affyrer det allersidste skud der skød brystpladen ned, og gav ham titlen som kronprins – overvåget af Jørgen Ellemann Andersen.

Det gav genlyd. Skytten var nemlig den regerende fuglekonge, der blev udnævnt som kronprins.

Vi som kendte Jørgen Ellemann Andersen fra foreningens møder husker ham, som et meget roligt menneske, en god kammerat især for de yngre håndværkere der kom til foreningen gennem årerne.

Jørgen Ellemann Andersen formåede at holde sig ude af klikedannelserne og var venner med alle. Og så vil vi huske Jørgen for hans store brændende interesse for vores Håndværkerforening gennem dine 54 års medlemskab.

Jeg har hørt og selv oplevet i min tid, at du sjældent svigtede ved foreningens møder.

Vi siger dig tak i dyb taknemmelighed tak for din store indsats.

Æret være dit minde.

Søren Muldgaard

Formand