Vækstdræber nr. 1 er bureaukrati og regler

Hvor mange varer købte du sidste år? Hvor mange ledige stillinger havde du sidste måned? Og – hvis du sælger frugt og grønt – hvad kostede dine solbær sidste kvartal? Dét, og mange andre lovpligtige indberetninger til myndighederne, hygger virksomhederne sig med efter lukketid, for ikke at tale om alle de oplysninger, man skal indsende, hvis man søger sygedagpengerefusion for en medarbejder, eller ansøger kommunen om at udvide døren til sin lagerhal.  

Næsten 8 ud af 10 små og mellemstore virksomheder peger på, at hvis man gerne vil gøre det nemmere at starte og drive forretning i Danmark, så skal man barbere i antallet af love og regler.

Først længere nede på listen kommer klassikere som lavere selskabs- og aktieskat. 

Det viser en spørgeskema-undersøgelse blandt 1.060 små og mellemstore virksomheder fra SMVdanmark.  

Lasse Lundqvist, konsulent i SMVdanmark, mener, at det må være en bunden opgave for politikerne at tage fat på at trimme lovjunglen. 

”En indsats for at slanke regelsættene og nedbringe antallet af love, der gør det sværere at drive virksomhed, vil ikke koste ret meget, og undersøgelsen viser jo, at dem der har skoen på, netop peger på dette område. Så hvorfor bremser vi små virksomheder fra at vokse sig større, når vi ret billigt kunne hjælpe dem? Det drejer sig udelukkende om politisk vilje eller mangel på samme,” siger han. 

I dag findes der i alt 1.244 love og bekendtgørelser alene på Erhvervsministeriets område. Generelt vokser mængden af lovgivning år for år. 

“Vi slås med flere og flere krav, og om få år bliver EU’s nye bæredygtighedsdirektiv implementeret, hvilket yderligere vil øge regelbyrden for virksomhederne ganske voldsomt. Politikerne bør indføre, at når der vedtages en ny regel, så skal der fjernes en regel, der giver tilsvarende lettelse i byrderne,” siger Lasse Lundqvist. 

I toppen af virksomhedernes ønskeliste over tiltag, der vil gøre det lettere at drive virksomhed, finder man desuden bl.a. muligheden for skattefrit at kunne investere overskuddet i sin virksomhed og indførelse af en klippekortsordning til rådgivning hos advokat, revisor eller markedsføringsekspert. 

”Mange af ønskerne kræver ikke det store at opfylde, mens andre naturligvis kræver en politisk forhandling og finansiering. Vi arbejder ud fra denne liste, fx for at en virksomhed skal kunne logge sig ind ét sted og så få et nemt overblik over, hvad der kræves af indberetninger og indbetalinger i den kommende tid. Det vil i det mindste gøre det lettere at planlægge,” siger Lasse Lundqvist.