Kontakt

Kontakt

Gladsaxe Håndværkerforening
Søborg Hovedgade 79
2860 Søborg

CVR-nr.: 21654612

E-Mail: gl-h@c.dk

Arbejdernes Landsbank:
Foreningskonto (Kontingent etc.): 5332-0251188
Arrangementskonto (Udflugter, Fugleskydning etc.): 5332-0251226
Udlejningskonto (Postsalen): 5332-0249884

Kontingent:
Aktive medlemmer: 1.400kr. pr. år
Ikke-aktive medlemmer: 450kr. pr. år
Æresmedlemmer: 0kr. pr. år